رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک زن درویش از زندان آزاد شد

یک زن درویش از زندان آزاد شد الهام احمدی، از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که به دو سال زندان محکوم شده بود، پس از انتقال به اوین، سرانجام امروز با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او در جریان حادثه گلستان هفتم و حمله به دراویش گنابادی در اسفندماه ۱۳۹۶ […]

یک زن درویش از زندان آزاد شد

الهام احمدی، از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که به دو سال زندان محکوم شده بود، پس از انتقال به اوین، سرانجام امروز با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

او در جریان حادثه گلستان هفتم و حمله به دراویش گنابادی در اسفندماه ۱۳۹۶ بازداشت شده بود./ایسنا