رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه به شمار نظامیان خود در خلیج فارس می‌افزاید

ترکیه به شمار نظامیان خود در خلیج فارس می‌افزاید روزنامه حریت روز چهارشنبه ۲۳ مرداد با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت که ترکیه مشغول فرستادن نیروهای نظامی بیشتری به پایگاه خود در قطر است. این روزنامه با این حال شمار نیروهای ترک مستقر در این مرکز را به دلایل «امنیتی» اعلام نکرده است.

ترکیه به شمار نظامیان خود در خلیج فارس می‌افزاید

روزنامه حریت روز چهارشنبه ۲۳ مرداد با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت که ترکیه مشغول فرستادن نیروهای نظامی بیشتری به پایگاه خود در قطر است. این روزنامه با این حال شمار نیروهای ترک مستقر در این مرکز را به دلایل «امنیتی» اعلام نکرده است.