رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فضای مجازی، مخاطبان صداوسیما را کاهش داده است

فضای مجازی، مخاطبان صداوسیما را کاهش داده است معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما: فضای مجازی موجب تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای نسل نو شده است و اکنون رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون استفاده کمتری دارند /ایرنا

فضای مجازی، مخاطبان صداوسیما را کاهش داده است

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما: فضای مجازی موجب تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای نسل نو شده است و اکنون رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون استفاده کمتری دارند /ایرنا