رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرگزاری‌فرانسه: آمریکا حکم توقیف گریس‌ ۱ را صادر کرد

خبرگزاری‌فرانسه: آمریکا حکم توقیف گریس‌ ۱ را صادر کرد 🔹دادگاه منطقه کلمبیا صدور حکم توقیف نفتکش گریس ۱ را به دلیل استفاده غیرقانونی از سیستم مالی آمریکا برای حمایت و تامین مالی فروش فرآورده‌های نفتی ایران به سوریه عنوان کرده است./فارس

خبرگزاری‌فرانسه: آمریکا حکم توقیف گریس‌ ۱ را صادر کرد

🔹دادگاه منطقه کلمبیا صدور حکم توقیف نفتکش گریس ۱ را به دلیل استفاده غیرقانونی از سیستم مالی آمریکا برای حمایت و تامین مالی فروش فرآورده‌های نفتی ایران به سوریه عنوان کرده است./فارس