رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسای جمهور موظف شدند کابینه خود را حداکثر ظرف دو هفته به مجلس معرفی کنند

روسای جمهور موظف شدند کابینه خود را حداکثر ظرف دو هفته به مجلس معرفی کنند نمایندگان مجلس رئیس جمهور را مکلف کردند تا حداکثر ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفا، فوت یا کاهش بیش از نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت کابینه خود […]

روسای جمهور موظف شدند کابینه خود را حداکثر ظرف دو هفته به مجلس معرفی کنند

نمایندگان مجلس رئیس جمهور را مکلف کردند تا حداکثر ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفا، فوت یا کاهش بیش از نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت کابینه خود را به مجلس معرفی کند /ایرنا