رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت کارمند اداره میراث فرهنگی به اتهام اخذ رشوه

دادستان قم در گفتگو با میزان از بازداشت کارمند اداره میراث فرهنگی به اتهام اخذ رشوه خبر داد

دادستان قم در گفتگو با میزان از بازداشت کارمند اداره میراث فرهنگی به اتهام اخذ رشوه خبر داد