رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت رضایت‌نامه بدون قید وشرط برای بخشش «نجفی»

ثبت رضایت‌نامه بدون قید وشرط برای بخشش «نجفی» 🔺وکیل میترا استاد:اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و رضایت‌نامه خود را به طور رسمی ثبت کردند. 🔻این رضایت کاملاً بی‌قید و شرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا وجه‌المصالحه دریافت نشده است./فارس

ثبت رضایت‌نامه بدون قید وشرط برای بخشش «نجفی»

🔺وکیل میترا استاد:اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و رضایت‌نامه خود را به طور رسمی ثبت کردند.

🔻این رضایت کاملاً بی‌قید و شرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا وجه‌المصالحه دریافت نشده است./فارس