رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرز خسروی بازگشایی خواهد شد

مرز خسروی بازگشایی خواهد شد 🔸وزیر کشور در دیدار یاسین الیاسری وزیر کشور عراق: با هماهنگی و همکاری دولت عراق، مرز خسروی بازگشایی خواهد شد./صداوسیما

مرز خسروی بازگشایی خواهد شد

🔸وزیر کشور در دیدار یاسین الیاسری وزیر کشور عراق: با هماهنگی و همکاری دولت عراق، مرز خسروی بازگشایی خواهد شد./صداوسیما