رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» امروز در مجلس اعلام وصول شد

طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» امروز در مجلس اعلام وصول شد بنا به این طرح، استان جدید در شمال آذربایجان غربی به مرکزیت شهر خوی تشکیل می‌شه. جزئیات بیشتری اعلام نشده اما احتمالا استان جدید حدفاصل شهرستان‌های خوی تا ماکو خواهد بود /خانه ملت

طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» امروز در مجلس اعلام وصول شد

بنا به این طرح، استان جدید در شمال آذربایجان غربی به مرکزیت شهر خوی تشکیل می‌شه. جزئیات بیشتری اعلام نشده اما احتمالا استان جدید حدفاصل شهرستان‌های خوی تا ماکو خواهد بود /خانه ملت