رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرلشکر باقری: در آستانه ساخت موتورهای هواپیما و بالگردهای روز دنیا قرار داریم

سرلشکر باقری: در آستانه ساخت موتورهای هواپیما و بالگردهای روز دنیا قرار داریم رییس ستاد کل نیروهای مسلح: 🔹امروز در حال ورود به ساخت موتورهای هواپیماها و بالگردهای روز دنیا قرار داشته و به فضل الهی در آستانه دستیابی به خودکفایی کامل در این سامانه‌های ارزشمند هستیم.

سرلشکر باقری: در آستانه ساخت موتورهای هواپیما و بالگردهای روز دنیا قرار داریم

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

🔹امروز در حال ورود به ساخت موتورهای هواپیماها و بالگردهای روز دنیا قرار داشته و به فضل الهی در آستانه دستیابی به خودکفایی کامل در این سامانه‌های ارزشمند هستیم.