رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۸ به پایان رسید

مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۸ به پایان رسید مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرین آمار انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری سال ۹۸ گفت: بیش از ۵۴ درصد از مجازین نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی با آزمون سال ۹۸ اقدام کردند/ایلنا

مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۸ به پایان رسید

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرین آمار انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری سال ۹۸ گفت: بیش از ۵۴ درصد از مجازین نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی با آزمون سال ۹۸ اقدام کردند/ایلنا