رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر ماهواره‌ ناسا از حمله یمنی‌ها به تاسیسات نفتی عربستان

تصویر ماهواره‌ ناسا از حمله یمنی‌ها به تاسیسات نفتی عربستان بر اساس آخرین تصاویر ماهواره ای، تأسیسات نفتی میدان شیبه همچنان در حال سوختن است و عربستان نتوانسته آتش را خاموش کند. دود غلیظی نیز منطقه مورد هدف را فرا گرفته است. تنها تصویر ماهواره‌ای در دسترس از یکی ماهواره‌های ناسا دریافت شده است/الف

تصویر ماهواره‌ ناسا از حمله یمنی‌ها به تاسیسات نفتی عربستان

بر اساس آخرین تصاویر ماهواره ای، تأسیسات نفتی میدان شیبه همچنان در حال سوختن است و عربستان نتوانسته آتش را خاموش کند.

دود غلیظی نیز منطقه مورد هدف را فرا گرفته است.

تنها تصویر ماهواره‌ای در دسترس از یکی ماهواره‌های ناسا دریافت شده است/الف