رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علما به آیت‌الله یزدی تذکر دهند

علما به آیت‌الله یزدی تذکر دهند فاضل میبدی در واکنش به سخنان اخیر آیت الله یزدی: علما به آیت الله یزدی تذکر بدهند / جامعه مدرسین از جانب چه کسی حق نصب و عزل مرجع را دارد؟ /اعتماد

علما به آیت‌الله یزدی تذکر دهند

فاضل میبدی در واکنش به سخنان اخیر آیت الله یزدی: علما به آیت الله یزدی تذکر بدهند / جامعه مدرسین از جانب چه کسی حق نصب و عزل مرجع را دارد؟ /اعتماد