رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موتورسیکلت برقی چند؟

موتورسیکلت برقی چند؟ رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران:موتورسیکلت‌های برقی ۳۵۰ تا ۴۰۰ وات در طبقه ۴۰۰ دلار، موتورسیکلت‌های برقی ۱۵۰۰ وات در طبقه ۶۰۰ دلار و موتورسیکلت‌های برقی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ وات در طبقه ۸۰۰ دلار قرار دارند.

موتورسیکلت برقی چند؟

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران:موتورسیکلت‌های برقی ۳۵۰ تا ۴۰۰ وات در طبقه ۴۰۰ دلار، موتورسیکلت‌های برقی ۱۵۰۰ وات در طبقه ۶۰۰ دلار و موتورسیکلت‌های برقی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ وات در طبقه ۸۰۰ دلار قرار دارند.