رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روز پزشک بر همه پزشک‌های متعهد، نوع‌دوست، یادگیرنده و پرتلاش مبارک!

روز پزشک بر همه پزشک‌های متعهد، نوع‌دوست، یادگیرنده و پرتلاش مبارک! مخصوصا آن دسته از پزشکانی که کارتخوان و دفتر شفاف دارند، از دوست، آشنا و هرکس که توان نداشته باشه هزینه نمی‌گیرن و شب، روز و تعطیل سعی می‌کنن موقع کار متمرکز و مرهم باشند

روز پزشک بر همه پزشک‌های متعهد، نوع‌دوست، یادگیرنده و پرتلاش مبارک!

مخصوصا آن دسته از پزشکانی که کارتخوان و دفتر شفاف دارند، از دوست، آشنا و هرکس که توان نداشته باشه هزینه نمی‌گیرن و شب، روز و تعطیل سعی می‌کنن موقع کار متمرکز و مرهم باشند


جدیدترین خبرها