رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امسال از ۲۵ تا ۳۰ آگوست هفته جهانی آب است

امسال از ۲۵ تا ۳۰ آگوست هفته جهانی آب است با شعار «آب برای جامعه: شامل همه» زیرا آب برای پیشرفت یک جامعه بسیار مهم است و مصرف درست آب نیز در این روز توصیه می‌شود

امسال از ۲۵ تا ۳۰ آگوست هفته جهانی آب است با شعار «آب برای جامعه: شامل همه» زیرا آب برای پیشرفت یک جامعه بسیار مهم است و مصرف درست آب نیز در این روز توصیه می‌شود


جدیدترین خبرها