رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معافیت از سربازی دو برادری چگونه است؟

معافیت از سربازی دو برادری چگونه است؟ مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، برای آن دسته از مشمولان که تاریخ اعزام به خدمتشان با برادر دیگر همزمان است، امکان تمدید تاریخ اعزام به خدمت وجود دارد. البته برادران نباید غیبت داشته باشند و یکی از آنها باید به خدمت اعزام […]

معافیت از سربازی دو برادری چگونه است؟

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، برای آن دسته از مشمولان که تاریخ اعزام به خدمتشان با برادر دیگر همزمان است، امکان تمدید تاریخ اعزام به خدمت وجود دارد.

البته برادران نباید غیبت داشته باشند و یکی از آنها باید به خدمت اعزام شود تا برادر دیگر بتواند معافیت موقت دریافت کند.

مشمولان برای دریافت گواهی می‌توانند به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.