رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عده‌ای از ⁧مردم⁩ برای تامین هزینه‌های ماهانه‌ خود به فروش لوازم منزلشان روی آورده‌اند

عده‌ای از ⁧مردم⁩ برای تامین هزینه‌های ماهانه‌ خود به فروش لوازم منزلشان روی آورده‌اند ‏ دکتر حمید دیهیم رئیس انجمن اقتصاددانان: اوضاع خانوارها خوب نیست و آنها برای ادامه ⁧معیشت⁩ به راهکارهای مختلفی روی آورده‌اند. یکی گرفتن ⁧وام⁩ است و دیگری فروش لوازم منزل! /نوداقتصادی

عده‌ای از ⁧مردم⁩ برای تامین هزینه‌های ماهانه‌ خود به فروش لوازم منزلشان روی آورده‌اند

‏ دکتر حمید دیهیم رئیس انجمن اقتصاددانان: اوضاع خانوارها خوب نیست و آنها برای ادامه ⁧معیشت⁩ به راهکارهای مختلفی روی آورده‌اند. یکی گرفتن ⁧وام⁩ است و دیگری فروش لوازم منزل! /نوداقتصادی