رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویر گردشگران خارجی در مجالس عزاداری محرم یزد

تصاویر گردشگران خارجی در مجالس عزاداری محرم یزد | گردشگران ۹ کشور اروپا یزد آمدند؛ آلمانی‌ها و هلندی‌ها در صدر تاکنون بیش از ۲۰۰ گردشگر خارجی در مراسم عزاداری محرم یزدی‌ها حضور یافته‌اند که پیش بینی می‌شود تا پایان محرم به ۱۲۰۰ توربیست خارجی برسد گردشگران آلمانی و هلندی بیشترین سهم را در میان گردشگران […]

تصاویر گردشگران خارجی در مجالس عزاداری محرم یزد | گردشگران ۹ کشور اروپا یزد آمدند؛ آلمانی‌ها و هلندی‌ها در صدر

تاکنون بیش از ۲۰۰ گردشگر خارجی در مراسم عزاداری محرم یزدی‌ها حضور یافته‌اند که پیش بینی می‌شود تا پایان محرم به ۱۲۰۰ توربیست خارجی برسد

گردشگران آلمانی و هلندی بیشترین سهم را در میان گردشگران خارجی جاضر در محرم یزد داشته‌اند