رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادق زیباکلام: یقینا طرفداران تیم استقلال به همراه بازیکنان و مسئولین باشگاه اینقدر «مرام» دارند

صادق زیباکلام: یقینا طرفداران تیم استقلال به همراه بازیکنان و مسئولین باشگاه اینقدر «مرام» دارند که در نخستین بازی آبی ها به حرمت و یاد «سحر خدایاری» و همدردی با خانواده داغدارش، یک دقیقه سکوت اعلام کنند

صادق زیباکلام: یقینا طرفداران تیم استقلال به همراه بازیکنان و مسئولین باشگاه اینقدر «مرام» دارند که در نخستین بازی آبی ها به حرمت و یاد «سحر خدایاری» و همدردی با خانواده داغدارش، یک دقیقه سکوت اعلام کنند