رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا: نصب سانتریفیوژهای تازه ایران فوق‌العاده نگران‌کننده است

اتحادیه اروپا: نصب سانتریفیوژهای تازه ایران فوق‌العاده نگران‌کننده است سخنگوی اتحادیه اروپا: اعلامیه ایران در مورد توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه سانتریفیوژ را با نگرانی بسیار دنبال می‌کنیم. این کاهشی دیگر در تعهد [ایران] ذیل برجام است. نصب اخیر سانتریفیوژها با برجام ناهمخوان است و برنامه‌ریزی برای نصب سانتریفیوژهای بیشتر هم فوق‌العاده نگران‌کننده است. ما […]

اتحادیه اروپا: نصب سانتریفیوژهای تازه ایران فوق‌العاده نگران‌کننده است

سخنگوی اتحادیه اروپا:
اعلامیه ایران در مورد توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه سانتریفیوژ را با نگرانی بسیار دنبال می‌کنیم.

این کاهشی دیگر در تعهد [ایران] ذیل برجام است.

نصب اخیر سانتریفیوژها با برجام ناهمخوان است و برنامه‌ریزی برای نصب سانتریفیوژهای بیشتر هم فوق‌العاده نگران‌کننده است.

ما به ایران توصیه می‌کنیم که تمام فعالیت‌های ناهمخوان با تعهداتش ذیل برجام را به عقب بازگرداند./فارس