رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیلوفر تبریزی (خبرنگار نیویورک تایمز): برکناری بولتون درست قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شایع شده است

نیلوفر تبریزی (خبرنگار نیویورک تایمز): برکناری بولتون درست قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شایع شده است این موضوع یک پیش‌شرط از سوی ایران قبل از گفتگوهای احتمالی ترامپ-روحانی باشد

نیلوفر تبریزی (خبرنگار نیویورک تایمز): برکناری بولتون درست قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شایع شده است این موضوع یک پیش‌شرط از سوی ایران قبل از گفتگوهای احتمالی ترامپ-روحانی باشد