رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آمریکا: ترامپ آماده است بدون پیش‌شرط با روحانی دیدار کند

وزیر خارجه آمریکا: ترامپ آماده است بدون پیش‌شرط با روحانی دیدار کند

وزیر خارجه آمریکا: ترامپ آماده است بدون پیش‌شرط با روحانی دیدار کند