رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گام بزرگ آمریکا در تحریم‌ها!

گام بزرگ آمریکا در تحریم‌ها! مسعود براتی -کارشناس مسائل تحریم و فعال رسانه‌ای- نوشت: دستور اجرایی جدید که اصلاحیه ای بر دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است در مقابله با به اصطلاح تامین مالی تروریسم. آمریکا گام بزرگی را برداشت و تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم را به این دستور اجرایی اضافه کرد. این نسل تحریم […]

گام بزرگ آمریکا در تحریم‌ها!

مسعود براتی -کارشناس مسائل تحریم و فعال رسانه‌ای- نوشت:
دستور اجرایی جدید که اصلاحیه ای بر دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است در مقابله با به اصطلاح تامین مالی تروریسم.

آمریکا گام بزرگی را برداشت و تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم را به این دستور اجرایی اضافه کرد. این نسل تحریم اولین بار روی ایران اعمال شد.

هدف این نوع تحریم همراه کردن نظام بانکی جهان در اعمال تحریم هاست.

با این کار آمریکا لیست تروریسم ملی خودش را به لیست مرجع جهانی تبدیل میکند که اگر نظام بانکی جهانی به آن توجه نکند باید با جرایم وزارت خزانه‌داری آمریکا روبه رو شود/برگرفته از:صرافخانه