رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راهی به جز انتخابات نیست

راهی به جز انتخابات نیست روحانی: راه اصلی برای پیروزی آنهایی که دنبال حق بیشتر در این جامعه هستند، انتخابات است زنان و کارگران اگر احساس می‌کنند بعضی از حقوق آنها مراعات نمی‌شود، راه اصلی انتخابات است.

راهی به جز انتخابات نیست

روحانی: راه اصلی برای پیروزی آنهایی که دنبال حق بیشتر در این جامعه هستند، انتخابات است
زنان و کارگران اگر احساس می‌کنند بعضی از حقوق آنها مراعات نمی‌شود، راه اصلی انتخابات است.