رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس دفتر روحانی: با فضای فعلی با این میزان فحش و درگیری این مصلحت نیست

رییس دفتر روحانی: با فضای فعلی با این میزان فحش و درگیری این مصلحت نیست واعظی: ما در یک دوراهی مانده‌ایم از یک طرف معتقدیم اگر فضای ورزشگاه ها مناسب حضور خانم‌های محترم باشد از نظر ما منعی ندارد ولی با فضای فعلی با این میزان فحش و درگیری این مصلحت نیست /ایرنا

رییس دفتر روحانی: با فضای فعلی با این میزان فحش و درگیری این مصلحت نیست

واعظی: ما در یک دوراهی مانده‌ایم از یک طرف معتقدیم اگر فضای ورزشگاه ها مناسب حضور خانم‌های محترم باشد از نظر ما منعی ندارد ولی با فضای فعلی با این میزان فحش و درگیری این مصلحت نیست /ایرنا