رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اروپا به دنبال برگزاری مذاکراتی میان ایران و آمریکا در کویت است؟!

اروپا به دنبال برگزاری مذاکراتی میان ایران و آمریکا در کویت است؟! روزنامه الرای کویت مدعی شد که کشورهای اروپایی طرف برجام برای برگزاری مذاکراتی میان ایران و آمریکا در کویت تلاش می‌کنند /ایسنا

اروپا به دنبال برگزاری مذاکراتی میان ایران و آمریکا در کویت است؟!

روزنامه الرای کویت مدعی شد که کشورهای اروپایی طرف برجام برای برگزاری مذاکراتی میان ایران و آمریکا در کویت تلاش می‌کنند /ایسنا