رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد داوداوغلو از حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری کرد

احمد داوداوغلو از حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری کرد احمد داوداوغلو نخست وزیر سابق ترکیه و یار دیرین اردوغان از حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری کرد.

احمد داوداوغلو از حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری کرد

احمد داوداوغلو نخست وزیر سابق ترکیه و یار دیرین اردوغان از حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری کرد.