رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزارت امور خارجه به فروش اموال مصادره شده ایران توسط کانادا

واکنش وزارت امور خارجه به فروش اموال مصادره شده ایران توسط کانادا سخنگوی وزارت خارجه: دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی کند. در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود […]

واکنش وزارت امور خارجه به فروش اموال مصادره شده ایران توسط کانادا

سخنگوی وزارت خارجه:
دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی کند.

در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.