رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید وجود فضولات پرندگان در گندم‌های آلوده

تایید وجود فضولات پرندگان در گندم‌های آلوده مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران: متخلفان گندم‌های آلوده بازداشت شده‌اند. ۱۴ کامیون ۱۲ تنی گندم آلوده کشف شده است. فضولات پرندگان زمانی که فرد متخلف گندم را در مرغداری خود ذخیره کرده بود، به آن اضافه شده است./ ایسنا

تایید وجود فضولات پرندگان در گندم‌های آلوده

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:
متخلفان گندم‌های آلوده بازداشت شده‌اند.
۱۴ کامیون ۱۲ تنی گندم آلوده کشف شده است.
فضولات پرندگان زمانی که فرد متخلف گندم را در مرغداری خود ذخیره کرده بود، به آن اضافه شده است./ ایسنا