رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیروزی آسان سروقامتان ایران در گام نخست

والیبال قهرمانی مردان آسیا پیروزی آسان سروقامتان ایران در گام نخست ایران ۳️⃣ – سریلانکا ۰️⃣ 🇮🇷۲۵ – ۲۵ – ۲۵ 🇱🇰۱۵ – ۱۷ – ۲۳

والیبال قهرمانی مردان آسیا

پیروزی آسان سروقامتان ایران در گام نخست

ایران ۳️⃣ – سریلانکا ۰️⃣

🇮🇷۲۵ – ۲۵ – ۲۵
🇱🇰۱۵ – ۱۷ – ۲۳