رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات پرونده «زن خواننده در ابیانه» از زبان دادستان نطنز / متهم متواری است

جزئیات پرونده «زن خواننده در ابیانه» از زبان دادستان نطنز / متهم متواری است دادستان نطنز: بعد از احضار «نگار معظم» به جرم خوانندگی غیرمجاز در روستای ابیانه، نامبرده در نطنز حاضر و دو روز بازداشت شد که بعد از قرار وثیقه آزاد شد این شخص به همراه وکیل خود در جلسه دادگاه حاضر و […]

جزئیات پرونده «زن خواننده در ابیانه» از زبان دادستان نطنز / متهم متواری است

دادستان نطنز:

بعد از احضار «نگار معظم» به جرم خوانندگی غیرمجاز در روستای ابیانه، نامبرده در نطنز حاضر و دو روز بازداشت شد که بعد از قرار وثیقه آزاد شد

این شخص به همراه وکیل خود در جلسه دادگاه حاضر و جرمش مورد رسیدگی قرار گرفت، نهایتا این پرونده رسیدگی و زن خواننده به یک سال حبس غیرقطعی محکوم شد، البته این حکم در دادگاه تجدیدنظر قابل‌اعتراض است.

با توجه به متواری بودن این خانم، حکم به وکیل نامبرده ابلاغ شد که در صورت عدم اعتراض و یا تأیید حبس، حکم اجرایی و در صورت متواری بودن متهم وثیقه سپرده‌شده طبق قانون ضبط خواهد شد /فارس