رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمین لرزه ای ونك اصفهان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، حوالی ونك اصفهان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، حوالی ونك اصفهان را لرزاند.