رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه نفت از پارس جنوبی

سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه نفت از پارس جنوبی زنگنه، وزیر نفت: با تکمیل فازهای پارس جنوبی برای نخستین بار میزان برداشت روزانه ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، از قطر پیشی خواهد گرفت. بر این اساس تولید گاز روزانه ایران از این میدان به حدود ۷۹۰ میلیون متر مکعب در برابر […]

سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه نفت از پارس جنوبی

زنگنه، وزیر نفت:
با تکمیل فازهای پارس جنوبی برای نخستین بار میزان برداشت روزانه ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، از قطر پیشی خواهد گرفت.

بر این اساس تولید گاز روزانه ایران از این میدان به حدود ۷۹۰ میلیون متر مکعب در برابر تولید ۶۲۰ میلیون مترمکعبی قطر خواهد رسید.