رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد تأسیس “خط تلفن‌ قرمز” میان ایران و عربستان

پیشنهاد تأسیس “خط تلفن‌ قرمز” میان ایران و عربستان سیاستمداران آلمانی خواستار میانجیگری آلمان در کشمکش‌های خاورمیانه هستند. آنها پیشنهادهایی چون راه‌اندازی یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و عربستان و برگزاری کنفرانسی برای صلح و امنیت خاورمیانه را مطرح کرده‌اند./ دویچه‌وله

پیشنهاد تأسیس “خط تلفن‌ قرمز” میان ایران و عربستان

سیاستمداران آلمانی خواستار میانجیگری آلمان در کشمکش‌های خاورمیانه هستند.

آنها پیشنهادهایی چون راه‌اندازی یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و عربستان و برگزاری کنفرانسی برای صلح و امنیت خاورمیانه را مطرح کرده‌اند./ دویچه‌وله