رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

آخرین آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید اعلام شد معاون وزیر و سرپرست مرکز امورهماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی از ثبت نام ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۴۴نفر در سامانه سناد خبر داد. از این آمار، هشت میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۷۵ نفر در دوره ابتدایی، سه میلیون و ۳۵۱ هزار و […]

آخرین آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

معاون وزیر و سرپرست مرکز امورهماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی از ثبت نام ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۴۴نفر در سامانه سناد خبر داد.

از این آمار، هشت میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۷۵ نفر در دوره ابتدایی، سه میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۱۷ نفر در دروه متوسطه اول و دومیلیون و ۴۹۲هزار و ۳۸۸نفر در دوره متوسطه دوم ثبت نام شده‌اند.