رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آرامکو در یک شب ۵۰۰ میلیارد دلار از دست داد

آرامکو در یک شب ۵۰۰ میلیارد دلار از دست داد حمله به تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان لطمات وسیعی بر جا گذاشته است قرار است که این شرکت تا چند هفته دیگر وارد بازار بورس شود. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که ارزش این شرکت با این حمله ۵۰۰ میلیارد دلار افت کرده باشد /DW

آرامکو در یک شب ۵۰۰ میلیارد دلار از دست داد

حمله به تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان لطمات وسیعی بر جا گذاشته است

قرار است که این شرکت تا چند هفته دیگر وارد بازار بورس شود. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که ارزش این شرکت با این حمله ۵۰۰ میلیارد دلار افت کرده باشد /DW