رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحلیل عطوان (نویسنده مشهور جهان عرب) از سفر پمپئو به عربستان

تحلیل عطوان (نویسنده مشهور جهان عرب) از سفر پمپئو به عربستان: کسی که می‌خواهد به ایران پاسخ دهد وزیر دفاعش را به ریاض می‌فرستد نه وزیر خارجه را!

تحلیل عطوان (نویسنده مشهور جهان عرب) از سفر پمپئو به عربستان: کسی که می‌خواهد به ایران پاسخ دهد وزیر دفاعش را به ریاض می‌فرستد نه وزیر خارجه را!