رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل سن قانونی ازدواج دختران در اندونزی از ۱۶ سال به ۱۹ سال افزایش یافت

حداقل سن قانونی ازدواج دختران در اندونزی از ۱۶ سال به ۱۹ سال افزایش یافت اندونزی در مقام بزرگترین کشور مسلمان دنیا امروز با تصویب مجلس حداقل سن قانونی ازدواج را از ۱۶ سال برای دختران به ۱۹ سال افزایش داد. در اندونزی ۲۵٪ ازدواجها با دختران زیر ۱۸ سال است!

حداقل سن قانونی ازدواج دختران در اندونزی از ۱۶ سال به ۱۹ سال افزایش یافت

اندونزی در مقام بزرگترین کشور مسلمان دنیا امروز با تصویب مجلس حداقل سن قانونی ازدواج را از ۱۶ سال برای دختران به ۱۹ سال افزایش داد. در اندونزی ۲۵٪ ازدواجها با دختران زیر ۱۸ سال است!