رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماجرای واریز پول به مجری «من و تو» در پرونده سایپا چه بود؟

ماجرای واریز پول به مجری «من و تو» در پرونده سایپا چه بود؟ نماینده دادستان در جلسه‌ محاکمه‌ مدیران سایپا گفت: جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری […]

ماجرای واریز پول به مجری «من و تو» در پرونده سایپا چه بود؟

نماینده دادستان در جلسه‌ محاکمه‌ مدیران سایپا گفت: جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان تی‌وی بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است. /انصاف نیوز