رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر و مشخصات پسر ساسی مانکن منتشر شد!

تصویر و مشخصات پسر ساسی مانکن منتشر شد! مدتی پیش کانال یوتیوب “پشت پرده” خبرهایی منتشر کرد مبنی بر اینکه ساسان یا همون ساسی مانکن برای اینکه اقامت بگیرد با خانمی به اسم سایه ازدواج می کند و زمانی که سایه باردار بوده اول اصرار داشته تا بچه را نگه داره چون هنوز اقامتش درست […]

تصویر و مشخصات پسر ساسی مانکن منتشر شد!

مدتی پیش کانال یوتیوب “پشت پرده” خبرهایی منتشر کرد مبنی بر اینکه ساسان یا همون ساسی مانکن برای اینکه اقامت بگیرد با خانمی به اسم سایه ازدواج می کند و زمانی که سایه باردار بوده اول اصرار داشته تا بچه را نگه داره چون هنوز اقامتش درست نشده بود

دوران بارداری سایه اقامت ساسان درست میشود و بعدش میگه بچه را نمی خواد و مادر و بچه را ول می کند و می رود! حتی گفته شده مدتی پیش سایه پسرش برسام را برده کنسرت ساسی تا ببیند که قبول نکرده!

عکس‌های بالا توسط وکیل سایه منتشر شده است.