رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ايراني‌ها تابعيت افغانستاني مي‌گيرند تا پزشكی بخوانند

ايراني‌ها تابعيت افغانستاني مي‌گيرند تا پزشكی بخوانند دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان عدالت وشفافیت: طبق قانوني افغانستانی‌ها باپرداخت پول می‌توانند در ايران پزشکی بخوانند گزارش‌هایی داريم برخی داوطلبان كنكور پزشكی تغییر تابعیت (افغانستاني) داده یا دنبال تغییر تابعیت هستند /همشهری

ايراني‌ها تابعيت افغانستاني مي‌گيرند تا پزشكی بخوانند

دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان عدالت وشفافیت:
طبق قانوني افغانستانی‌ها باپرداخت پول می‌توانند در ايران پزشکی بخوانند

گزارش‌هایی داريم برخی داوطلبان كنكور پزشكی تغییر تابعیت (افغانستاني) داده یا دنبال تغییر تابعیت هستند /همشهری