رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت بزرگ‌ترین تاسیسات ذخیره زیرزمینی نفت جهان در امارات

ساخت بزرگ‌ترین تاسیسات ذخیره زیرزمینی نفت جهان در امارات با افزایش کشمکش های منطقه‌ی، ابوظبی هدف دارد تا بزرگ‌ترین ذخیره زیرزمینی نفت جهان را در فجیره بسازد. این تاسیسات ظرفیت نگهداری ۴۲ میلیون بشکه نفت را دارد. شرکت نفت ابوظبی (ادناک) برای حفظ بیشتر موقعیت خود در بازار ذخیره نفت، ده درصد سهام شرکت ذخیره […]

ساخت بزرگ‌ترین تاسیسات ذخیره زیرزمینی نفت جهان در امارات

با افزایش کشمکش های منطقه‌ی، ابوظبی هدف دارد تا بزرگ‌ترین ذخیره زیرزمینی نفت جهان را در فجیره بسازد.

این تاسیسات ظرفیت نگهداری ۴۲ میلیون بشکه نفت را دارد. شرکت نفت ابوظبی (ادناک) برای حفظ بیشتر موقعیت خود در بازار ذخیره نفت، ده درصد سهام شرکت ذخیره انرژی VTTI را خریده است. این شرکت در فجیره تانکرهای ذخیره نفت دارد /صرفاجهت‌اطلاع