رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش “محمدعلی رامین” مشاور مطبوعاتی پیشین محمود احمدی‌نژاد به حضور زنان در آزادی

واکنش “محمدعلی رامین” مشاور مطبوعاتی پیشین محمود احمدی‌نژاد به حضور زنان در آزادی باید به فیفا می‌گفتید: ورود زنان به ورزشگاه زنانه،ممنوع نیست اما ورود خانم‌ها به ورزشگاه آقایان ممنوع است!

واکنش “محمدعلی رامین” مشاور مطبوعاتی پیشین محمود احمدی‌نژاد به حضور زنان در آزادی

باید به فیفا می‌گفتید: ورود زنان به ورزشگاه زنانه،ممنوع نیست اما ورود خانم‌ها به ورزشگاه آقایان ممنوع است!