رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس‌روی جلد اکونومیست: در نتیجه‌ی خیانت به کردهای شمال سوریه

عکس‌روی جلد اکونومیست: در نتیجه‌ی خیانت به کردهای شمال سوریه، چه کسی از این پس می‌تواند به آمریکای ترامپ اعتماد کند؟!

عکس‌روی جلد اکونومیست: در نتیجه‌ی خیانت به کردهای شمال سوریه، چه کسی از این پس می‌تواند به آمریکای ترامپ اعتماد کند؟!


جدیدترین خبرها