رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واتیکان از تسبیح دیجیتال ۱۱۰ دلاری خود رونمایی کرد

واتیکان از تسبیح دیجیتال ۱۱۰ دلاری خود رونمایی کرد این تسبیح با یک اپلیکیشن موبایل سینک می‌شود و میزان دعاهای کاربر را به او نشان می‌دهد. در ضمن می‌توان از آن به عنوان یک مچ‌بند هوشمند پایش فعالیت‌های بدنی هم استفاده کرد

واتیکان از تسبیح دیجیتال ۱۱۰ دلاری خود رونمایی کرد

این تسبیح با یک اپلیکیشن موبایل سینک می‌شود و میزان دعاهای کاربر را به او نشان می‌دهد. در ضمن می‌توان از آن به عنوان یک مچ‌بند هوشمند پایش فعالیت‌های بدنی هم استفاده کرد