رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد دو اتوبوس در محور همدان – اسد آباد

برخورد دو اتوبوس در محور همدان – اسد آباد که زائران اربعین حسینی در آنها حضور داشتند یک کشته و ۲۷ مجروح به جا گذاشت.

برخورد دو اتوبوس در محور همدان – اسد آباد که زائران اربعین حسینی در آنها حضور داشتند یک کشته و ۲۷ مجروح به جا گذاشت.