رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مزاحم تلفنی ۱۱۰ دستگیر شد

مزاحم تلفنی ۱۱۰ دستگیر شد پلیس فتا در بندرعباس مزاحم تلفنی که ۲۰۰۰ بار با سامانه ۱۱۰ تماس گرفته بود، دستگیر کرد.

مزاحم تلفنی ۱۱۰ دستگیر شد

پلیس فتا در بندرعباس مزاحم تلفنی که ۲۰۰۰ بار با سامانه ۱۱۰ تماس گرفته بود، دستگیر کرد.