رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون اول رئیس جمهور: مجمع تشخیص مصلحت این لوایح را تصویب کند

معاون اول رئیس جمهور: با توجه به تصویب لوایح FATF در جلسه سران قوا و تایید رهبری، مجمع تشخیص مصلحت این لوایح را تصویب کند/تولید و انتشار دائمی اخبار منفی و جعلی علیه عملکرد دولت بی انصافی است./صداوسیما

معاون اول رئیس جمهور: با توجه به تصویب لوایح FATF در جلسه سران قوا و تایید رهبری، مجمع تشخیص مصلحت این لوایح را تصویب کند/تولید و انتشار دائمی اخبار منفی و جعلی علیه عملکرد دولت بی انصافی است./صداوسیما