رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو محرومیت ایران را تأیید کرد

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو محرومیت ایران را تأیید کرد سایت فدراسیون جهانی جودو، با انتشار بیانیه‌ای از تأیید محرومیت فدراسیون جودوی ایران از تمام رقابت ها خبر داد. پایان محرومیت مشروط به تبعیت از قوانین اساسنامه فدراسیون جهانی و ارائه ضمانت‌‌ها اعلام شد.

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو محرومیت ایران را تأیید کرد

سایت فدراسیون جهانی جودو، با انتشار بیانیه‌ای از تأیید محرومیت فدراسیون جودوی ایران از تمام رقابت ها خبر داد.

پایان محرومیت مشروط به تبعیت از قوانین اساسنامه فدراسیون جهانی و ارائه ضمانت‌‌ها اعلام شد.